Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De op deze website gebruikte teksten en andere materialen zijn eigendom van Silo Service de Langen en mogen derhalve op geen enkele wijze worden gekopieerd of anderszinds gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Silo Service de Langen.
Silo Service de Langen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van de inhoud van deze website.