Na verloop van tijd gaan bochten slijten, dit komt omdat er met hogedruk voer of een andere soort product tegen de bocht wordt geblazen waardoor de bocht warm wordt en er een slijt gat ontstaat.

Door de controleren of dat de bocht ook aan de binnenkant van de silo is versleten wordt er bepaald of dat er een nieuwe inblaasbocht wordt geplaats ook wel een snavelbocht genoemd

Siloservice de Langen maakt gebruik van een gegalvaniseerde gesloten inblaasbocht. Het voordeel van een gesloten inblaasbocht dat het uit een geheel bestaat waardoor de constructie sterker is en het product naar beneden blaast.

Bij andere type inblaasbochten kan het voorkomen dat na verloop van tijd de half ingeslepen buis van de stoot/kets plaat afbreekt waardoor het product uiteindelijke in de silo valt en een slijt gat in de silo wand blaast met van alle gevolgen van dien.